the selmaroomSelmarommet

Velkommen til Selma.

I mars oppstår et helt eget univers på Namdalsmuseet. Vi viser Selmarommet, en interaktiv forestilling som er utviklet spesielt for det gamle Kringkastingshuset. Selma og hennes medsammensvorne drages mot byggets elektromagnetiske felt, minnet av en sender, og muligheten for å kommunisere med parallelle virkeligheter. Selmarommet er åpent i flere timer, og publikum kan gå inn i historien og påvirke kveldens interaksjoner og forløp. Selmarommet er tredje prosjekt med utgangspunkt i vår fabel Tallulah Moonbeam[resurrected] fra Namdalen. Det er en åpning inn i Selmas verden, et rom der man møter henne sammen med sønnen Kent, antropologen Hans og de to reisende figurene Varg og Gjenferdet.


Medvirkende: Harald Kolaas, Simon Salem Müller, Sonja Salkowitsch, Tilman Gunz, Karoline Amalie Severinsen mfl. Musikk: Ipso Schaltwerk Konsept: Sonja Salkowitsch og Simon Salem Müller

Forestillingen produseres av performancekollektivet PLUSKVAMPERFEKTUM i samarbeide med Museet Midt, Namdalsmuseet. Selmarommet er støttet av Kulturrådet. Spesiell takk til Bjørnar Sellæg, Reidar Johnsen, Sofia Ekker, May-Britt og Berndt Salkowitsch.


Forestillingen er støttet av Kulturrådet, Trøndelag Fylkeskommune, FFUK og Namsos Kommune.Welcome at Selma's

In March we present a very special universe at Namdalsmuseet. The Selmaroom is an interactive performance created especially for the old Radio Building, Kringkastingshuset. Selma and her companions are drawn to the electromagnetic field of the house, the memory of a transmitter and the possibility to communicate with parallel realities. The Selmaroom will be open for several hours. Audience can take part in the story and be part in developing the narrative. The Selmaroom is our third project within the Tallulah Moonbeam[resurrected] chronicles. The performance is an opening into the world of Selma, together with her son Kent, the anthropologist Hans and the two travelers Varg and The Ghost.


Performers: Harald Kolaas, Simon Salem Müller, Sonja Salkowitsch, Tilman Gunz, Karoline Amalie Severinsen and more. Music: Ipso Schaltwerk. Concept: Sonja Salkowitsch and Simon Salem Müller.

Produced by Pluskvamperfektum in cooperation with Museet Midt, Namdalsmuseet.

The Selmaroom is supported by Arts Council Norway,

Trøndelag Fylkeskommune, FFUK and Namsos Kommune.